Aims

Diş Hekimliğinde tanı ve hasta tedavi hizmetlerini takım ruhu içerisinde; çağdaş bilgi, beceri ve ileri teknoloji ile gerçekleştirmek.

Öğrencileri ile iletişimi güçlü, hastalarının ve meslektaşlarının haklarına saygı gösteren mesleki bilgi, beceri ve modern diş hekimliği teknolojisini kullanma açısından tam donanımlı, etik değerlere sahip, nitelikli, modern, kaliteyi hekimlik uygulamalarının her alanına yayabilen diş hekimleri yetiştirmek.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunanmak.

Çalışanların, öğrencilerin ve hastaların memnuniyetini ön planda tutan mevcut sistemi sürekli iyileştirip geliştiren, bir fakülte olmak.

Goals

Ulusal ve Uluslararası alanda kabul görmüş güvenilir, kaliteli bir eğitim, araştırma ve sağlık kurumu olmak.

İleri Teknoloji imkanlarını kullanarak ağız ve diş sağlığıyla ilgili her türlü sağlık hizmetini sunmak. 

Sağlık turizmi kapsamında da yapılanarak uluslararası hasta potansiyeline ulaşmak.

AR-Ge çalışmalarıyla yenilikçi, kendine yetebilen, örnek bir fakülte modeli oluşturmak.