Graduation Requirements

Değerlendirmeler, mutlak veya bağıl değerlendirme ölçütlerine göre yapılır ve Sakarya Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesine göre yürütülür. 

Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:

Başarı Derecesi                  Başarı Notu                 Harfli Başarı Notu              Katsayı

Pekiyi                                  90,00 - 100,00                          AA                            4.00

İyi-Pekiyi                            85,00  -  89,99                           BA                             3.50

İyi                                        80,00  -  84,99                           BB                             3.00

Orta-İyi                               75,00 -  79,99                           CB                             2.50

Orta                                     65,00  -  74,99                          CC                             2.00

Zayıf-Orta                           58,00  -  64,99                          DC                             1.50

Zayıf                                    50,00  -  57,99                          DD                            1.00

Başarısız                              40,00  -  49,99                         FD                             0.50

Başarısız                                 0  -  39,99                              FF                              0.00

Devamsız                            --                                                DZ                             0.00

Sınava Girmedi                  --                                                GR                             0.00

Yeterli                                 --                                                 YT                             --

Yetersiz                               --                                                YZ                             --

Muaf                                   --                                                MU                            --

Eksik                                   --                                                 E                                --