Aims

Programımız, gerek özel gerekse kamu sektöründe acil durum ve afet yönetimi alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim vermeyi hedeflemektedir. Özellikle, hâlihazırda gerek özel gerekse kamu sektöründe acil durum ve afet yönetimi kapsamında yer alan kadrolarda çalışan kişilerin çalışma hayatlarına devam ederken, uzaktan eğitim ile “Acil Durum ve Afet Yönetimi” teknikeri olma imkanı da doğmaktadır. 

Goals