Assessment and Evaluation

Yerel yönetim yapıları ve politikaları, kent ve siyaset, çevre sorunları, metropoliten yönetim, kent ve kültür konularında dersler alan bölüm mezunları, konusuyla ilgili fakülte ve yüksekokullarda öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman olarak görev alabilmektedirler. Genel olarak kamu yönetiminin ve özelde yerel yönetim kuruluşlarının çeşitli kariyer pozisyonlarında ve özel sektör kuruluşlarının planlama, insan kaynakları, strateji geliştirme, halkla ilişkiler vb. birimlerinde çalışabilmektedirler.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci, Kamu Yönetimi ve Şehircilik alanlarında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.