Aims

Özelde yerel yönetim kuruluşlarının genelde ise kamu yönetiminin çeşitli kariyer pozisyonlarında çalışmakta olanların alanlarıyla ilgili kuramsal bilgi ve becerileri ile yönetim kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak, yerel yönetimler ve şehircilik konularına ilgi duyan lisans mezunlarının kuramsal ve uygulamalı bilgisini geliştirmek.

Goals

Öğrencilere, yerel yönetim yapıları ve politikaları, kent ve siyaset, çevre sorunları, metropoliten yönetim, kent ve kültür gibi konularda kapsamlı bilgi sunmak ve yerel yönetimler ve şehircilik alanında gerekli uzmanlığı sağlamak.