Employment Opportunities

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca üçüncü yarıyılda, danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda proje çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Proje çalışmasının, sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunulması istenmektedir.