Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SBK 501 ÖRGÜT VE BÜROKRASİ KURAMLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 502 REFAH DEVLETİNDEN DÜZENLEYİCİ DEVLETE DÜZENLEME FAALİYETİNİN DOĞASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 503 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ VE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 504 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 505 TÜRK HUKUKUNDA İDARENİN SORUMLULUĞU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 507 KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM VE HESAPVEREBİLİRLİLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 508 YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 509 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 510 KAMU YÖNETİMİNDE HİZMET YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 512 ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 513 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 514 METROPOLİTEN YÖNETİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 515 SİYASETNAMELERDE YÖNETİM GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 516 TÜRK YÖNETİM GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 517 KENTSEL DÖNÜŞÜM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 518 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 519 KARŞILAŞTIRMALI KENT YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 521 OSMANLI TANZİMAT DÖNEMİNDE YÖNETİM VE YÖNETİCİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 529 YEREL YÖNETİMLER VE SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 530 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 532 TÜRKİYE´DE SINIRLI İKTİDAR ARAYIŞLARI VE İNSAN HAKLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 534 AĞLAR, YÖNETİŞİM VE UCINET İLE SOSYAL AĞ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 535 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 536 SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL VERİ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 537 KARŞILAŞTIRMALI KAMU POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 538 TÜRKİYE’DE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 551 TÜRKİYEDE SİYASAL HAYAT Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SBK 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SBK 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
SSB 501 SOSYAL BİLİM FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 502 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 503 SİYASET HUKUKU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 503 TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYAT Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 504 TÜRK SİYASİ PARTİLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 505 ÇAĞDAŞ SİYASİ AKIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 506 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 507 GÜNCEL SİYASİ SORUNLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 508 MİLLİYETÇİLİK TEORİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 509 İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI PLANDA KORUNMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 510 TÜRKİYEDE AYDINLAR VE SİYASET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 511 MODERN DEVLETİN DOĞASI VE GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 512 ORTADOĞUDA DEMOKRATİKLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 513 TÜRKİYE´DE SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 514 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 516 MODERNLEŞME TEORİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 518 SİYASAL GELİŞME VE VE MODERNLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 519 HATIRAT OKUMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 520 SİYASET METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 521 GÜVENLİK POLİTİKALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SSB 522 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;