Assessment and Evaluation

Yönetim, toplum bilimi, siyaset, hukuk ve kentleşme alanlarında dersler alan bölüm mezunları, konusuyla ilgili fakülte ve yüksekokullarda öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca özel sektör kuruluşlarında, planlama, insan kaynakları, idari ve mali işler, halkla ilişkiler alanlarında çalışabilmektedirler.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kamu Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.