Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Kamu Yönetimi alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.