Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SAN 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SAN 601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 602 OSMANLI SANATININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİNDEKİ TEMEL İLKELER Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 603 KLASİK OSMANLI SANATININ OLUŞUM SÜRECİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 604 TÜRK SANATINDA MESLEKİ ÖRGÜTLENMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 605 TÜRK SARAY MİMARİSİ Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
SAN 606 ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE MALZEME VE TEKNİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 607 MARMARA BÖLGESİ BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 608 KLASİK OSMANLI’DA MİMARİ İLE SÜSLEME ARASINDAKİ İLİŞKİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 609 BİZANS KÜÇÜK EL SANATLARI ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
SAN 610 TÜRK VE İSLAM SANATINDA SİMGE ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 611 SAKARYA İLİ VE ÇEVRESİNDE EL SANATLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 612 İSLAM MADEN SANATI VE KÖKEN SORUNLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 613 SELÇUKLU SANATINDA İKONOGRAFİK ARAŞTIRMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 614 İSLAM RESİM SANATINDA BÖLGESEL ÜSLUPLAR VE İKONOGRAFİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 615 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 616 OSMANLI RESİM SANATI VE ÇEVRE KÜLTÜRLER İLE İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 617 OSMANLI ÖNCESİ TÜRK RESİM SANATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 618 DİNİ MİMARİ KARŞILAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 619 DOKUMA SANATI VE BÖLGESEL ANALİZLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 620 KAFKAS MİMARİSİNDE BÖLGESEL ETKİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 621 İSLAM MİMARİSİNDE SÜSLEME, BÖLGESEL ÜSLUPLAR VE ETKİLEŞİM Seçmeli Türkçe 2 + 2 3 6
SAN 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;