Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
FELSEFE TARİHİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ I (6 ECTS)
 • - İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ II (8 ECTS)
 • - İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE (8 ECTS)
 • - 19. YÜZYIL BATI FELSEFESİ (8 ECTS)
 • - 17-18. YÜZYIL BATI FELSEFESİ (6 ECTS)
 • - BATI ORTAÇAĞI VE RÖNESANS FELSEFESİ (6 ECTS)

Total ECTS : 42
30
TÜRK DÜŞÜNCESİ VE FELSEFE YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ (8 ECTS)
 • - AHLAK FELSEFESİ (8 ECTS)
 • - BİLİM TARİHİ (4 ECTS)
 • - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ (5 ECTS)
 • - İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE (8 ECTS)
 • - OSMANLI TÜRKÇESİ VE FELSEFE METİNLERİ I (6 ECTS)
 • - OSMANLI´DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYENİN SOSYAL YAPISI (4 ECTS)

Total ECTS : 43
0