Etik

Course Code ECTS
AHLAK TEORİLERİ FEL 328 4
EKOLOJİ VE ETİK FEL 420 5
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK FEL 423 5
MESLEK ETİKLERİ FEL 425 5
UYGULAMALI ETİK FEL 416 5
Total 24

Sanat

Course Code ECTS
FELSEFİ EDEBİYAT METİNLERİ FEL 402 5
KITA FELSEFESİ FEL 417 5
METİNLERLE ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI FEL 401 5
SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FEL 329 4
SANAT FELSEFESİ FEL 326 4
ŞİİR VE FELSEFE FEL 415 5
YUNAN TRAGEDYALARI VE FELSEFE FEL 225 4
Total 32