Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
FİZİKİ COĞRAFYA YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - JEOMORFOLOJİ I (6 AKTS)
 • - HİDROGRAFYA (5 AKTS)
 • - TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI (6 AKTS)
 • - KLİMATOLOJİ I (6 AKTS)
 • - YER SİSTEMİ GİRİŞ (6 AKTS)
 • - TOPRAK COĞRAFYASI (5 AKTS)
 • - TÜRKİYE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ (5 AKTS)

Toplam AKTS : 39
5
BEŞERİ COĞRAFYA YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI (8 AKTS)
 • - COĞRAFİ DÜŞÜNCE VE TEMEL KAVRAMLAR (5 AKTS)
 • - NÜFUS COĞRAFYASI (5 AKTS)
 • - EKONOMİK COĞRAFYA (6 AKTS)
 • - ŞEHİR COĞRAFYASI (5 AKTS)
 • - SİYASİ COĞRAFYA (5 AKTS)
 • - TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI (5 AKTS)

Toplam AKTS : 39
5
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - KENT BİLGİ SİSTEMLERİ (6 AKTS)
 • - UZAKTAN ALGILAMA (6 AKTS)
 • - COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI I (6 AKTS)
 • - COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GİRİŞ (5 AKTS)
 • - COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI II (6 AKTS)
 • - COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE HAZIRLAMA (5 AKTS)

Toplam AKTS : 34
5