Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik

Course Code ECTS
AVRUPA BİRLİĞİ COG 313 4
ENERJİ KAYNAKLARI COG 212 6
SİYASİ COĞRAFYA COG 416 5
TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI COG 405 5
TÜRKİYENİN BÖLGELERİ COG 412 5
Total 25

Şehir Coğrafyası

Course Code ECTS
ŞEHİR COĞRAFYASI COG 402 5
MEKAN VE TOPLUM COG 318 6
GÖÇ COĞRAFYASI COG 213 6
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ COG 310 6
Total 23

Klimatoloji

Course Code ECTS
KLİMATOLOJİ II COG 211 6
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞMELERİ COG 414 5
DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI COG 210 6
TÜRKİYE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ COG 407 5
Total 22

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Course Code ECTS
MEKANSAL İSTATİSTİK COG 314 6
WEB VE MOBİL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI COG 415 5
KÜRESEL YER BELİRLEME SİSTEMİ COG 409 5
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE HAZIRLAMA COG 410 5
Total 21