Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
KAMU YÖNETİMİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - BÜROKRASİ (5 ECTS)
 • - İDARE TARİHİ (5 ECTS)
 • - YÖNETİM VE ETİK (5 ECTS)
 • - YÖNETİM BİLİMİ (5 ECTS)
 • - KAMU POLİTİKASINA GİRİŞ (4 ECTS)
 • - İDARİ REFORM (5 ECTS)
 • - TÜRK KAMU YÖNETİMİ (5 ECTS)
 • - YEREL YÖNETİMLER (4 ECTS)

Total ECTS : 38
0
KENT YÖNETİMİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - YEREL YÖNETİMLER (4 ECTS)
 • - İMAR UYGULAMALARI (5 ECTS)
 • - YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM (5 ECTS)
 • - KENT SOSYOLOJİSİ (5 ECTS)
 • - ÇEVRE POLİTİKASI (5 ECTS)
 • - KENTLEŞME POLİTİKALARI (5 ECTS)
 • - AFET YÖNETİMİ (5 ECTS)

Total ECTS : 34
0
SİYASET BİLİMİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER (4 ECTS)
 • - SOSYOLOJİ (6 ECTS)
 • - SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (5 ECTS)
 • - SİYASET BİLİMİ (6 ECTS)
 • - ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER (5 ECTS)
 • - TÜRK SİYASİ HAYATI (5 ECTS)

Total ECTS : 31
0