Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
KAMU YÖNETİMİ YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - İDARİ REFORM (5 AKTS)
 • - TÜRK KAMU YÖNETİMİ (5 AKTS)
 • - KAMU POLİTİKASINA GİRİŞ (4 AKTS)
 • - YEREL YÖNETİMLER (4 AKTS)
 • - BÜROKRASİ (5 AKTS)
 • - YÖNETİM BİLİMİ (5 AKTS)
 • - YÖNETİM VE ETİK (5 AKTS)
 • - İDARE TARİHİ (5 AKTS)

Toplam AKTS : 38
2
KENT YÖNETİMİ YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - KENTLEŞME POLİTİKALARI (5 AKTS)
 • - KENT SOSYOLOJİSİ (5 AKTS)
 • - YEREL YÖNETİMLER (4 AKTS)
 • - YEREL DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM (5 AKTS)
 • - AFET YÖNETİMİ (5 AKTS)
 • - ÇEVRE POLİTİKASI (5 AKTS)
 • - İMAR UYGULAMALARI (5 AKTS)

Toplam AKTS : 34
2
SİYASET BİLİMİ YANDAL PR. Yandal Ders Listesi
 • - SOSYOLOJİ (6 AKTS)
 • - SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (5 AKTS)
 • - TÜRK SİYASİ HAYATI (5 AKTS)
 • - ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER (4 AKTS)
 • - ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER (5 AKTS)
 • - SİYASET BİLİMİ (6 AKTS)

Toplam AKTS : 31
2