Ders Kategori Listesi Seçmeli Dersleri Gizle / Göster Yarıyıl Tür AKTS
Alanına Uygun Temel Öğretim
Accountıng 1. Yarıyıl zorunlu 5
Admınıstratıve Scıence 1. Yarıyıl zorunlu 5
Statıstıcs 2. Yarıyıl zorunlu 5
Local Governments 3. Yarıyıl zorunlu 4
Introductıon To Publıc Polıcıes 4. Yarıyıl zorunlu 4
Turkısh Foreıgn Polıcy 4. Yarıyıl zorunlu 5
Publıc Personnel Admınıstratıon 5. Yarıyıl zorunlu 5
Admınıstratıve Hıstory 6. Yarıyıl zorunlu 5
Polıtıcal Socıology 6. Yarıyıl zorunlu 5
Research Methods In Socıal Scıences 7. Yarıyıl zorunlu 5
Toplam 48
Alanına Uygun Öğretim
Internatıonal Relatıons 3. Yarıyıl zorunlu 4
Turkısh Polıtıcal Lıfe 6. Yarıyıl zorunlu 5
Toplam 9
Genel Eğitim
Englısh 1. Yarıyıl zorunlu 4
Turkısh Language 2. Yarıyıl zorunlu 4
Prınc.Of Atatürk and Hıstory Of Turkısh Revolutıon 4. Yarıyıl zorunlu 4
Toplam 12