Birim Fakülte / Bölüm Kontenjan
AİLE İÇİ SORUNLAR YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - AİLE SOSYOLOJİSİ (4 ECTS)
 • - AİLE TERAPİLERİ (5 ECTS)
 • - AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET (5 ECTS)
 • - SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI I (7 ECTS)
 • - STRES VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ (5 ECTS)
 • - TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI (6 ECTS)

Total ECTS : 32
8
DEZAVANTAJLI GRUPLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE (6 ECTS)
 • - ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET (4 ECTS)
 • - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET (7 ECTS)
 • - MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET (5 ECTS)
 • - GRUP VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET (7 ECTS)
 • - GENÇLERLE SOSYAL HİZMET (5 ECTS)

Total ECTS : 34
8
SOSYAL SORUMLULUK VE FARKINDALIK YANDAL PR. Minor Program Course List
 • - SOSYAL SORUNLAR (4 ECTS)
 • - İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET (4 ECTS)
 • - SOSYOLOJİ (5 ECTS)
 • - İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE (6 ECTS)
 • - SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM (6 ECTS)
 • - GRUP VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET (7 ECTS)

Total ECTS : 32
8