Finans

Course Code ECTS
FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ EKO 354 5
FİNANSAL YÖNETİM EKO 364 5
TEKNİK ANALİZ (SEKTÖR DERSİ) EKO 462 5
TÜRKİYE´NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİ EKO 353 5
Total 20

Akademik İngilizce

Course Code ECTS
AKADEMİK İNGİLİZCE I EKO 351 5
AKADEMİK İNGİLİZCE II EKO 360 5
AKADEMİK İNGİLİZCE III EKO 471 4
AKADEMİK İNGİLİZCE IV EKO 468 5
Total 19

Programlama

Course Code ECTS
ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA EKO 357 5
BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA EKO 368 5
BİLGİSAYARLI FİNANS UYGULAMALARI EKO 358 5
PYHTON VE R İLE VERİ ANALİZİ EKO 458 5
Total 20