Course Category List Hide / Show Optional Courses Semester Type ECTS
Alanına Uygun Öğretim
Otizm Spektrum Bozukluğu 5. Semester Compulsory 6
Total 6
Alanına Uygun Temel Öğretim
Özel Eğitime Giriş 1. Semester Compulsory 8
Eğitsel Davranişsal Ölçme ve Değerlendirme 2. Semester Compulsory 8
Zihin Engelliler ve Eğitimi 2. Semester Compulsory 8
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlari 3. Semester Compulsory 6
Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3. Semester Compulsory 6
Uygulamali Davraniş Analizi 3. Semester Compulsory 6
Zih. Engel. Iletişim Becerilerinin Kazandirilmasi 3. Semester Compulsory 4
Kaynaştirma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri 4. Semester Compulsory 3
Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi 4. Semester Compulsory 8
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğretim Planlari 5. Semester Compulsory 6
Zihin Engellilere Okuma-Yazma Öğretimi 5. Semester Compulsory 6
Okul Deneyimi ve Kaynaştirma Uygulamalari 6. Semester Compulsory 5
Özel Eğitimde Aile Eğitimi 6. Semester Compulsory 8
Zihin Eng. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğr. 6. Semester Compulsory 8
Öğretmenlik Uygulamasi I 7. Semester Compulsory 10
Öğretmenlik Uygulamasi II 8. Semester Compulsory 10
Total 110
Diğer
Total 0
Genel Eğitim
Ingilizce 1. Semester Compulsory 4
Türk Dili 2. Semester Compulsory 4
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 3. Semester Compulsory 4
Total 12