Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştirma Yöntemleri 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
Bireysel Farkliliklara ve Engel. Yönelik Tutumlar 5 4 5 1 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlari 4 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5 5 5 5 5
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğretim Planlari 5 5 5 3 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5
Eğitim Bilimine Giriş 5 3 0 2 4 0 3 0 4 0 5 0 3 0 4 0 5 0 2 0 4 0 5 0 4 0 5 4 0
Eğitim Psikolojisi 5 4 4 3 5 2 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 2 4 5 4 5 4 5 5 5
Eğitsel Davranişsal Ölçme ve Değerlendirme 4 5 5 5 5 5 4 4 5
Erken Çocuklukta Özel Eğitim 5 5 4 4 5 5 3 4 2 2 4 4 5 4 3
Ingilizce
Kaynaştirma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri 5 5 5 4 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5
Öğretmenlik Uygulamasi I 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Öğretmenlik Uygulamasi II 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Okul Deneyimi ve Kaynaştirma Uygulamalari 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Otizm Spektrum Bozukluğu 5 5 5 2 5 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5
Özel Eğitimde Aile Eğitimi 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5
Özel Eğitime Giriş 5 5 5 5 2 2 4 4 4 4 5 5 3 3 5
Sağlik Bilgisi ve Ilk Yardim 2 2 4 2 2 4 2 3 2 1 4 2 2 3 5
Sinif Yönetimi
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi
Türk Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygulamali Davraniş Analizi 4 5 4 3 5 5 5 3 4 1 4 4 5 5 5
Zih. Engel. Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi 5 5 5 5 5 5 4 2 5 2 4 4 5 4 5
Zih. Engel. Iletişim Becerilerinin Kazandirilmasi 2 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5
Zihin Eng. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğr. 5 3 5 3 5 4 3 5 3 5 4 3 4 2 5 2 5 1 2 4 3 5 3 5 3 5 5 3
Zihin Engelliler ve Eğitimi 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi 4 5 5 3 5 5 3 3 5 2 5 5 5 4 5
Zihin Engellilere Matematik Öğretimi
Zihin Engellilere Okuma-Yazma Öğretimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Zihin Engellilere Oyun ve Şarki Öğretimi 5 3 5 4 5 5 5 5 4 1 3 5 5 4 5
Zihin Engellilere Resim-Iş Öğretimi 4 5 5 3 3 5 3 4 4 1 4 5 4 5 4

Optional Courses

Course 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15
Drama 3 3 3 2 4 5 2 5 3 1 4 5 5 5 5
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Iletişim ve Beden Dili 3 4 3 2 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2 1 5 4 5 5 4 5 4
Medya Okur-Yazarliği 4 0 3 3 3 5 4 4 3 1 4 4 4 5 2
Öğretim Ilke ve Yöntemleri 1 4 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Okul Sonrasi Yaşama ve Işe Geçiş 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5
Ölçme ve Değerlendirme 4 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 5
Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Uygulamalar 5 5 4 1 5 5 3 4 5 1 5 5 5 5 5
Özel Eğitim Araştirmalari 4 2 3 2 5 5 5 5 5 1 5 5 3 4 5
Özel Eğitim Etiği 4 3 5 1 5 3 2 5 5 1 3 4 3 5 4
Özel Eğitim Teknolojileri 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Özel Eğitimde Erken Müdahale Programlari 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4
Rehberlik 4 4 1 1 3 3 4 3 3 1 2 3 3 1 4
Topluma Hizmet Uygulamalari 4 1 4 3 4 5 5 5 5 1 5 5 3 5 2
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Üstün Zekalilarin Eğitimi
Yasalar ve Özel Eğitim 5 5 5 5 3 3 2 2 5 5 5 5 4 4 2
Zih. Engel Için Öğretim Tekn. ve Mat. Tasarimi 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3
Zihin Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Zihin Engellilere Müzik Öğretimi 5 3 3 3 4 5 3 5 5 2 3 5 3 3 5

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi N N N N N N N N N N N N N N N
Bilimsel Araştirma Yöntemleri H H H H H H H H H M H H H H H
Bireysel Farkliliklara ve Engel. Yönelik Tutumlar H H H L H H H H H L H H H H H
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlari H H H H H H H H H M H H H H H
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğretim Planlari H H H M H H H H H M H H H H H
Eğitim Bilimine Giriş H M N M H N M N H N H N M N H N H N M N H N H N H N H H N
Eğitim Psikolojisi H H H M H M H H H H H M H H M H H M H H H H H H H H
Eğitsel Davranişsal Ölçme ve Değerlendirme H H H H H H H H H
Erken Çocuklukta Özel Eğitim H H H H H H M H M M H H H H M
Ingilizce
Kaynaştirma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri H H H H H H H H H L H H H H H
Öğretmenlik Uygulamasi I H H H H H H H H H H H H H H H
Öğretmenlik Uygulamasi II H H H H H H H H H H H H H H H
Okul Deneyimi ve Kaynaştirma Uygulamalari H H H H H H H H H H H H H H H
Otizm Spektrum Bozukluğu H H H M H H H H H L H H H H H
Özel Eğitimde Aile Eğitimi H H H H H H H H H M H H H H H
Özel Eğitime Giriş H H H H M M H H H H H H M M H
Sağlik Bilgisi ve Ilk Yardim M M H M M H M M M L H M M M H
Sinif Yönetimi
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi
Türk Dili N N N N N N N N N N N N N N N
Uygulamali Davraniş Analizi H H H M H H H M H L H H H H H
Zih. Engel. Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi H H H H H H H M H M H H H H H
Zih. Engel. Iletişim Becerilerinin Kazandirilmasi M H H H H H H H H M H H H H H
Zihin Eng. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğr. H M H M H H M H M H H M H M H M H L M H M H M H M H H M
Zihin Engelliler ve Eğitimi H H H H H H H H H H H H H H H
Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi H H H M H H M M H M H H H H H
Zihin Engellilere Matematik Öğretimi
Zihin Engellilere Okuma-Yazma Öğretimi H H H H H H H H H
Zihin Engellilere Oyun ve Şarki Öğretimi H M H H H H H H H L M H H H H
Zihin Engellilere Resim-Iş Öğretimi H H H M M H M H H L H H H H H

Optional Courses

Course 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15
Drama M M M M H H M H M L H H H H H
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Iletişim ve Beden Dili M H M M H H M H H H M H H H M L H H H H H H H
Medya Okur-Yazarliği H N M M M H H H M L H H H H M
Öğretim Ilke ve Yöntemleri L H N N M M M M M N N N N N N
Okul Sonrasi Yaşama ve Işe Geçiş H H H H H M H H H M H H H H H M H H H H H
Ölçme ve Değerlendirme H H H H H H H H H M H H H H H
Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Uygulamalar H H H L H H M H H L H H H H H
Özel Eğitim Araştirmalari H M M M H H H H H L H H M H H
Özel Eğitim Etiği H M H L H M M H H L M H M H H
Özel Eğitim Teknolojileri H H H H H H H H H
Özel Eğitimde Erken Müdahale Programlari H H M H H H H H H H H H H M H
Rehberlik H H L L M M H M M L M M M L H
Topluma Hizmet Uygulamalari H L H M H H H H H L H H M H M
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Üstün Zekalilarin Eğitimi
Yasalar ve Özel Eğitim H H H H M M M M H H H H H H M
Zih. Engel Için Öğretim Tekn. ve Mat. Tasarimi H H H H H H H H H H H H H H M
Zihin Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi H H H H H H H H H H H H H H H
Zihin Engellilere Müzik Öğretimi H M M M H H M H H M M H M M H

Compulsory Courses

Course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Bilimsel Araştirma Yöntemleri + + + + + + + + + + + + + + +
Bireysel Farkliliklara ve Engel. Yönelik Tutumlar + + + + + + + + + + + + + + +
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlari + + + + + + + + + + + + + + +
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğretim Planlari + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Bilimine Giriş + + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Psikolojisi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitsel Davranişsal Ölçme ve Değerlendirme + + + + + + + + +
Erken Çocuklukta Özel Eğitim + + + + + + + + + + + + + + +
Ingilizce
Kaynaştirma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri + + + + + + + + + + + + + + +
Öğretmenlik Uygulamasi I + + + + + + + + + + + + + + +
Öğretmenlik Uygulamasi II + + + + + + + + + + + + + + +
Okul Deneyimi ve Kaynaştirma Uygulamalari + + + + + + + + + + + + + + +
Otizm Spektrum Bozukluğu + + + + + + + + + + + + + + +
Özel Eğitimde Aile Eğitimi + + + + + + + + + + + + + + +
Özel Eğitime Giriş + + + + + + + + + + + + + + +
Sağlik Bilgisi ve Ilk Yardim + + + + + + + + + + + + + + +
Sinif Yönetimi
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi
Türk Dili
Uygulamali Davraniş Analizi + + + + + + + + + + + + + + +
Zih. Engel. Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi + + + + + + + + + + + + + + +
Zih. Engel. Iletişim Becerilerinin Kazandirilmasi + + + + + + + + + + + + + + +
Zihin Eng. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğr. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Zihin Engelliler ve Eğitimi + + + + + + + + + + + + + + +
Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi + + + + + + + + + + + + + + +
Zihin Engellilere Matematik Öğretimi
Zihin Engellilere Okuma-Yazma Öğretimi + + + + + + + + +
Zihin Engellilere Oyun ve Şarki Öğretimi + + + + + + + + + + + + + + +
Zihin Engellilere Resim-Iş Öğretimi + + + + + + + + + + + + + + +

Optional Courses

Course 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15
Drama + + + + + + + + + + + + + + +
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Ef-Alan Seçmeli
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Iletişim ve Beden Dili + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Medya Okur-Yazarliği + + + + + + + + + + + + + +
Öğretim Ilke ve Yöntemleri + + + + + + +
Okul Sonrasi Yaşama ve Işe Geçiş + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ölçme ve Değerlendirme + + + + + + + + + + + + + + +
Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Uygulamalar + + + + + + + + + + + + + + +
Özel Eğitim Araştirmalari + + + + + + + + + + + + + + +
Özel Eğitim Etiği + + + + + + + + + + + + + + +
Özel Eğitim Teknolojileri + + + + + + + + +
Özel Eğitimde Erken Müdahale Programlari + + + + + + + + + + + + + + +
Rehberlik + + + + + + + + + + + + + + +
Topluma Hizmet Uygulamalari + + + + + + + + + + + + + + +
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli
Üstün Zekalilarin Eğitimi
Yasalar ve Özel Eğitim + + + + + + + + + + + + + + +
Zih. Engel Için Öğretim Tekn. ve Mat. Tasarimi + + + + + + + + + + + + + + +
Zihin Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi + + + + + + + + + + + + + + +
Zihin Engellilere Müzik Öğretimi + + + + + + + + + + + + + + +