Ders Kategori Listesi Seçmeli Dersleri Gizle / Göster Yarıyıl Tür AKTS
Alanına Uygun Temel Öğretim
Basıc Photography 1. Yarıyıl zorunlu 6
Hıstory Of Communıcatıon 2. Yarıyıl zorunlu 5
Polıtıcal Scıence 2. Yarıyıl zorunlu 5
Theories Of Communıcatıon 3. Yarıyıl zorunlu 6
Toplam 22
Alanına Uygun Öğretim
Wrıtten and Oral Expressıon 2. Yarıyıl zorunlu 6
Toplam 6
Genel Eğitim
Turkısh Language 1. Yarıyıl zorunlu 4
Englısh 2. Yarıyıl zorunlu 4
Economıcs 4. Yarıyıl zorunlu 5
Prınc.Of Atatürk and Hıstory Of Turkısh Revolutıon 4. Yarıyıl zorunlu 4
Toplam 17