Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
  PÇ 1
  PÇ 2
  PÇ 3
  PÇ 4
  PÇ 5
  PÇ 6
  PÇ 7
  PÇ 8
  PÇ 9
  PÇ 10
  PÇ 11
  PÇ 12
  PÇ 13
  PÇ 14
  PÇ 15
  PÇ 16
  PÇ 17
  PÇ 18
  PÇ 19
  PÇ 20
  PÇ 21
  PÇ 22
  PÇ 23
  PÇ 24
  PÇ 25