Compulsory Courses

Course 10 17 4 5 12 14 1 8 3 6 2 7 11 13 9 15 16
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Fizik 4 2 3 5 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
Fizik ve Geometrik Optik I 4 2 3 4 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1
Fizik ve Geometrik Optik II 4 2 3 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
Genel Işletme 4 1 2 2 3 1 2 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2
Görme Optiği 4 2 4 5 5 2 4 2 5 3 5 5 4 2 2 2 1
Göz Anatomisi 4 1 2 2 3 2 5 4 4 2 3 2 3 2 5 2 5
Göz Fizyolojisi 4 2 3 5 3 2 4 2 2 5 1 2 2 5 3 2 1
Göz Hastaliklari 4 2 0 5 4 3 4 2 2 5 2 4 2 5 4 2 1
Iletişim ve Etik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ilk Yardim 4 2 2 3 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
Ingilizce
Işyeri Eğitimi
Işyeri Uygulamasi
Kontakt Lens 4 2 4 5 4 2 4 4 2 5 1 2 2 5 4 2 1
Matematik 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2
Muhasebe 4 2 3 2 4 4 2 4 1 2 2 2 1 2 2 4 1
Optik Aletler ve Malzeme Kullanimi 4 4 5 5 4 4 4 4 1 5 5 2 5 4 2 3 1
Optisyenliğe Giriş
Optisyenlik Paket Program Uygulamalari 4 5 5 5 4 5 2 5 5 2 5 5 2 1 4 5 4
Optisyenlik Uygulamalari
Staj 5 5 5 5 2 3 2 5 2 5 5 3 5 5 2 5 0
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi 4 3 2 2 5 5 3 4 3 3 5 2 4 2 2 2 2
Türk Dili

Optional Courses

Course 10 4 12 1 3 2 11 7 9 13 15 16 14 6 5 8 17
Çevre Eğitimi 4 2 3 2 2 2 4 3 1 2 2 2 1 2 5 3 1
Davraniş Bilimleri 4 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 5 4 2 1 2 2
Etkili ve Güzel Konuşma 4 1 2 2 4 1 2 4 2 2 2 5 4 2 1 2 2
Girişimcilik 4 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2
Halk Sağliği 4 3 2 2 3 1 4 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2
Halkla Ilişkiler 4 2 3 2 2 2 4 4 1 2 2 2 1 2 4 3 3
Iş Sağliği ve Güvenliği
Kimya 4 2 3 2 5 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
Medya Okuryazarliği 4 2 2 2 2 4 4 4 1 2 2 2 1 2 3 2 1
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Nükleer Tip 4 1 2 2 2 1 4 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2
Temel Hukuk ve Sağlik Mevzuati 4 2 3 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 5
Tibbi Terminoloji 4 1 2 2 3 1 5 3 5 2 2 2 4 2 1 2 2
Topluma Hizmet Uygulamalari 4 4 4 5 3 1 3 4 3 4 2 5 2 2 1 2 2

Compulsory Courses

Course 10 17 4 5 12 14 1 8 3 6 2 7 11 13 9 15 16
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Fizik H M M H H M M M M M M M M M M M M
Fizik ve Geometrik Optik I H M M H H M M M L M M M L M M M L
Fizik ve Geometrik Optik II H M M H M M M M L M M M L M M M L
Genel Işletme H L M M M L M M H M M M M M L M M
Görme Optiği H M H H H M H M H M H H H M M M L
Göz Anatomisi H L M M M M H H H M M M M M H M H
Göz Fizyolojisi H M M H M M H M M H L M M H M M L
Göz Hastaliklari H M N H H M H M M H M H M H H M L
Iletişim ve Etik H H H H H H H H H H H H H H H H H
Ilk Yardim H M M M M M H M L M M M L M M M L
Ingilizce
Işyeri Eğitimi
Işyeri Uygulamasi
Kontakt Lens H M H H H M H H M H L M M H H M L
Matematik H M M M M M M H H M M M M M M M M
Muhasebe H M M M H H M H L M M M L M M H L
Optik Aletler ve Malzeme Kullanimi H H H H H H H H L H H M H H M M L
Optisyenliğe Giriş
Optisyenlik Paket Program Uygulamalari H H H H H H M H H M H H M L H H H
Optisyenlik Uygulamalari
Staj H H H H M M M H M H H M H H M H N
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi H M M M H H M H M M H M H M M M M
Türk Dili

Optional Courses

Course 10 4 12 1 3 2 11 7 9 13 15 16 14 6 5 8 17
Çevre Eğitimi H M M M M M H M L M M M L M H M L
Davraniş Bilimleri H L M M M L M M M M M H H M L M M
Etkili ve Güzel Konuşma H L M M H L M H M M M H H M L M M
Girişimcilik H L M M M L M M M M M M H M L M M
Halk Sağliği H M M M M L H M M M M H M M L M M
Halkla Ilişkiler H M M M M M H H L M M M L M H M M
Iş Sağliği ve Güvenliği
Kimya H M M M H M H M L M M M L M M M L
Medya Okuryazarliği H M M M M H H H L M M M L M M M L
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Nükleer Tip H L M M M L H M H M M M L M M M M
Temel Hukuk ve Sağlik Mevzuati H M M H H M M M M M L M M L H M H
Tibbi Terminoloji H L M M M L H M H M M M H M L M M
Topluma Hizmet Uygulamalari H H H H M L M H M H M H M M L M M

Compulsory Courses

Course 10 17 4 5 12 14 1 8 3 6 2 7 11 13 9 15 16
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi
Fizik + + + + + + + + + + + + + + + + +
Fizik ve Geometrik Optik I + + + + + + + + + + + + + + + + +
Fizik ve Geometrik Optik II + + + + + + + + + + + + + + + + +
Genel Işletme + + + + + + + + + + + + + + + + +
Görme Optiği + + + + + + + + + + + + + + + + +
Göz Anatomisi + + + + + + + + + + + + + + + + +
Göz Fizyolojisi + + + + + + + + + + + + + + + + +
Göz Hastaliklari + + + + + + + + + + + + + + + +
Iletişim ve Etik + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ilk Yardim + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ingilizce
Işyeri Eğitimi
Işyeri Uygulamasi
Kontakt Lens + + + + + + + + + + + + + + + + +
Matematik + + + + + + + + + + + + + + + + +
Muhasebe + + + + + + + + + + + + + + + + +
Optik Aletler ve Malzeme Kullanimi + + + + + + + + + + + + + + + + +
Optisyenliğe Giriş
Optisyenlik Paket Program Uygulamalari + + + + + + + + + + + + + + + + +
Optisyenlik Uygulamalari
Staj + + + + + + + + + + + + + + + +
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi + + + + + + + + + + + + + + + + +
Türk Dili

Optional Courses

Course 10 4 12 1 3 2 11 7 9 13 15 16 14 6 5 8 17
Çevre Eğitimi + + + + + + + + + + + + + + + + +
Davraniş Bilimleri + + + + + + + + + + + + + + + + +
Etkili ve Güzel Konuşma + + + + + + + + + + + + + + + + +
Girişimcilik + + + + + + + + + + + + + + + + +
Halk Sağliği + + + + + + + + + + + + + + + + +
Halkla Ilişkiler + + + + + + + + + + + + + + + + +
Iş Sağliği ve Güvenliği
Kimya + + + + + + + + + + + + + + + + +
Medya Okuryazarliği + + + + + + + + + + + + + + + + +
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Myo-Bölüm Seçmeli
Nükleer Tip + + + + + + + + + + + + + + + + +
Temel Hukuk ve Sağlik Mevzuati + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tibbi Terminoloji + + + + + + + + + + + + + + + + +
Topluma Hizmet Uygulamalari + + + + + + + + + + + + + + + + +