Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
  2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir.
  4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir.
  5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.
  6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
  7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir.
  8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
  9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir.
  10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır.
  11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
  12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır.
  13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır.
  14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir.
  15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir.
  16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir.
  17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Alanına ilişkin terimleri açıklar.

  Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

  Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir.

  Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.

  İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir.

  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

  İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir.

  Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır.

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik