Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 1. Anestezi programına ait güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak,
  2 2. Anestezi programıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilmek,
  3 3. Alanıyla ilgili bilişim ve iletişim teknolojisini kullanabilme, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilme ve bilgiyi sentezleyabilmek,
  4 4. Alanıyla ilgili mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranmak,
  5 5. Kalite yönetim ve sürüçlerine uygun davranışlar sergilyerek süreçlere katılmak,
  6
  7

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik