Aims

Anestezi programının amacı; hastanın ameliyathaneye kabulünü yapan, anestezi uzmanı gözetiminde hastayı ameliyata hazırlayan, entübasyonunu gerçekleştirip, hastanın monitorizasyon takibini yapan ve bakımını üstlenen, ameliyat sonrası uyandırılması ve hastadan stabil hale gelinceye kadar sorumlu olan, anestezi cihazı ve ekipmanlarını yetkin bir şekilde kullanıp bu cihazların bakım, temizliğini üstlenen, sorumluluklarını yerine getirirken etik değerlere önem veren, ekip çalışmasına uygun davranışlar sergileyerek etkin iletişim kuran, sorun çözme yeteneğini geliştirmiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, yasal yetki ve sorumluluklarını yerine getiren anestezi teknikeri yetiştirmektir.

Goals

Güncel bilgi ve beceri ile donanmış, ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek, gelişmiş anestezi cihazları ve değişik anestezi tekniklerini öğrenip uygulayabilecek, bu cihazların bakım ve temizliğini yapabilecek, hastalıkları, kullanılacak ilaçları, sterilizasyonu ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgileri kavrayıp uygulayabilecek, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilecek, evrensel ve toplumsal değerlere saygılı, yasal yetki ve sorumluluklarını yerine getiren, iş güvenliği ve mesleki etik bilincine sahip, sosyal sorumluluk sahibi anestezi teknikeri yetiştirmektir.