Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma
  2 Hastalık yapış biçimlerini bilme
  3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
  4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme
  5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme
  6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma

  Hastalık yapış biçimlerini bilme

  Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme

  Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme

  Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik