Aims

Yüksek lisans programı, Tıbbi mikrobiyoloji alanında çalışacak lisans mezunlarına kapsamlı bir eğitim sunmayı hedefler. Adayların teorik olarak kapsamlı bilgilendirilmesinin yanı sıra, mikrobiyolojinin pratik uygulamaları ile ilgili de en son teknolojik yaklaşımları içeren deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

Tıbbi Mikrobiyoloji Lisans Programı Mikrobiyoloji disiplini içerisinde enfeksiyon nedeni mikroorganizmaların (bakteri, virüs, parazit, mantar gibi) tanısı ile ilgilenen bir disiplindir. Öğrencilere, mikroorganizmaların taksonomideki yerlerini, yapılarını, enfeksiyon yapma biçimlerini, tanısını ve tedavide kullanılan antimikrobiklerin etki mekanizmasını öğretmeyi amaçlar.

Goals

Mikroorganizmaların taksonomideki yerlerini bilme
Sterilizasyon - Dezenfeksiyon yöntemlerini bilme
Hastane enfeksiyonları ve yönetimini bilme
Mikroorganizmaların tanısı
Mikroorganizmaların tedavisi ve enfeksiyonlarla mücadele
Mikrobiyolojik tanı yöntemleri
İnsanda hastalık yapan gram pozitif koklar
Enterik Bakteriler
Mikobakteriler
Anaeroblar
Virüsler
Parazitler
Mantar enfeksiyonları ve nedenleri
Salgınlarla Savaşım
Bulaşıcı hastalıklar ve korunma