Aims

Dünyadaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak;

-Üretim ve hizmet sistemlerinde Endüstri Mühendisliği uygulama ve araştırmaları için gerekli bilgi ve deneyime sahip olan
- Alan sorunlarını tespit ederek bu kapsamda bilimsel araştırmalar yapıp ve uygulamaya koyabilen
- Endüstri Mühendisliğindeki gelişmeleri ülke ve dünya genelinde takip ederek teknolojik ve mesleki öngörüler yapabilen
- Çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda sunabilen
- Belirsizlik ortamında stratejik ve hızlı kararlar alabilen
yöneticiler ve geleceğin araştırmacılarını hazırlamak.

Goals

1. Öğrencilerine endüstri mühendisliğindeki yada farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi kazandırmak,

2. Öğrencilerine endüstri mühendisliğindeki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yeteneği kazandırmak

3. Öğrencilerinin problemleri çözmede gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerilerini geliştirmek

4. Öğrencilerinin iletişim becerilerinin yanı sıra disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme yeteneklerini geliştirmek,

5. Öğrencilerine endüstri mühendisliğindeki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yeteneği kazandırmak,

6. Öğrencilerine ar-ge ve yenilik yapabilme becerisi kazandırmak.