Department Head

Temel Eğitim Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN

Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEMİR UZUNKOL

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN

 

 

ECTS Coordinatorship

Erasmus/Farabi/ Muafiyet ve İntibak Koordinatörü: Arş. Gör. Esra Betül KÖLEMEN

Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Suat KOL

Çift Anadal/ Yandal Koordinatörü ve  Kalite Elçisi: Arş. Gör. Mehmet KUMRU

Akreditasyon / AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Hilal İlknur TUNÇELİ

Websitesi ve Sosyal Medya Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet KUMRU

Engelli Öğrenci Temsilcisi: Öğr. Gör. Sare ERGÜN

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü: Öğr. Gör. Sare ERGÜN

Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü: Prof. Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN