Aims

Sakarya Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, erken çocukluk döneminde çocukların bütüncül gelişimini destekleyecek okul öncesi öğretmen adaylarının  bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim programı sunmaktadır.

Goals

Bu programda;

  • çocukların fiziksel, dil, bilişsel, psikomotor ve sosyo-duygusal alanlarda bütünsel bir yaklaşımla gelişim ve öğrenmelerine katkı sağlayacak bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklara sahip,
  • psikoloji, iletişim, gözlem, değerlendirme ve farklı eğitim ortamları hazırlama gibi alan derslerinin yanı sıra demokrasi, sanat, kültür, araştırma ve uygulama dersleri gibi erken çocukluk pedagojisini kapsayan temel alan bilgisine sahip,
  • erken çocukluk döneminde sağlık ve eğitim ile ilgili sosyal kurumlar da dahil olmak üzere tüm çocukların aileleri ile birlikte koordineli çalışabilen

                                                                                                                                                                                                                          nitelikli  okul öncesi öğretmeni yetiştirmek hedeflenmektedir.