Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde İşletme bilimi alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme bilimi alanında Doktora derecesine sahip olunur.