Aims

Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakim; Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilen; bağımsız araştırma yapabilen, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlama ve sentezleme yeteneğine sahip bilim uzmanları yetiştirmek.

Goals

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yaparak Türk folkloru ve Türk müziği bilimini hak ettiği noktalara taşıyan bir birim olmak..