Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Folklor ve Müzikoloji alanında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Folklor ve Müzikoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.