Aims

Otomotiv Öğretmenliği Programı, işletmelerde ve eğitim kurumlarında mesleki teknik eğitimi verebilecek gerekli pedagojik formasyona sahip teknik öğretmenlerin ve otomotiv teknolojileri kapsamında hem teorik bilgilere hem de uygulama yeteneğine sahip ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli teknik elemanların ve uzmanların yetiştirilmesini amaçlar.

Goals

Otomotiv teknolojileri alanını ilgilendiren temel bilimler ile genel makine teknolojilerini bilme ve uygulayabilme, temel bilişim ve elektrik-elektronik teknolojileri ile bunların otomotivdeki uygulamaları konularında yeterliğe sahip olma, otomotiv teknolojileri alanındaki temel ve güncel bilgi ve becerileri kazanma, alanında araştırma-geliştirme ve servis işletmeciliği konusunda yeterli olma, tüm bu alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim verebilme.