Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde Otomotiv Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Otomotiv Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.