Recognition of Previous Education

Yatay Geçiş: Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az 1 yarıyılını tamamlamış olan her başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir.

Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti: Öğrenci, daha önceki yıllarda başardığı lisansüstü derslerini, gerekli şartları taşıdığı taktirde, akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitüye başvurarak mezuniyet kredisine saydırabilir.