Assessment and Evaluation

Programdan mezun olanlar üretim ve hizmet alanlarında kalitenin oluşturulması, devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin kurulması ve işletilmesi; kalite tekniklerinin kullanılmasında kalite uzmanı olarak görev yapabilmektedirler.