Degree to be Received

Bu bölüm, yüksek öğretimde İktisat bilimi alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat bilimi alanında Doktora derecesine sahip olunur.