Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Akademik Metin Oluşturma Teknikleri TEG 608 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL GÜLEÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Doktora adayları akademik metin oluşturabilme niteliğini kazanmış olmalıdır. Hem tezlerini, hem de makale ve bildiri metinlerini oluştururken akademik hassasiyetleri göz önünde bulundurmalı ve buna göre metinler meydana getirmelidir. Bu derste akademik metnin nasıl oluşturulabileceği hem adım adım süreç izlettirilerek, hem de akademik türler göz önünde bulundurularak akademik metin oluşturma özelliği öğrencilere kazandırılmaya çalışılacaktır.

Course Content

Akademik metin nedir?
Akademik metin türleri
Akademik metinlerin temel özellikleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dil becerilerine ilişkin alanyazını bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Alanyazından hareketle dil becerilerine ilişkin etkinlikler tasarlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Akademik amaçlı metinler ve etkinlikler hazırlar. Anlatım, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Akademik metnin diğer metin türlerinden farkları
2 Lafız-mana ilişkisi ve kelime seçimi
3 Cümle oluşturma
4 Paragraf oluşturma
5 Metin oluşturma
6 Metinlerde sıkça karşılaştığımız yanlışlıklar
7 Akademik metin türleri
8 Vize haftası
9 Tezler ve özellikleri
10 Sunuş yazıları
11 Bildiri metinleri ve özellikleri
12 Poster sunu metinleri ve özellikleri
13 Öz ve genişletilmiş özet oluşturma teknikleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Aynur, Hatice. Akademik metin oluşturma teknikleri. İstanbul: Pusula Yayıncılık, 2004.
Barzun, Jacques, Henry F. Graff. Modern araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber. Ankara: TÜBİTAK, 1996.
Seyidoğlu, Halil. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Gel. 8. bs. İstanbul: Güzem Yay, 2000.
Turabian Kate L. A Manual for writers of term papers, theses and dissertations. 6th ed. rev. and exp. by John Grossman and Alice Bennett. Chicago: University of Chicago, 1996.
Graham, Robert J. Reading and writing the self: : autobiography in education and the curriculum. New York : Teachers College Press, 1991.
Armay, Ural. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Sunuş ve önsöz Toktamış Ateş. [göz. geç. 2.bs.] İstanbul: Der, 1998.
Mustafa Özkan, O. Esin, H. Tören, Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, İstanbul: Filiz Yayınevi, 2001
Zeynep Korkmaz vd, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: TDK, 1995.
Şerif Aktaş, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Akçağ, 2001.
Özön, Mustafa Nihat. Yazmak sanatı ve kompozisyona giriş. 4. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 1961.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6