Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Proje Teknikleri ve Uygulamalari ADA 280 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR, Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

  İşletmelerde kullanılan kaynaklar ve yönetimi ile proje yönetimine dair bilgiler verip, MS Project paket programında uygulamalar yapmak

Course Content

    
Öncelikle insan kaynakları ve sonra diğer kaynakların verimli kullanılmasında kullanılan metot, teknik, stratejiler ve örnekleri ve önemi giderek artan proje temelli yönetim becerisi kazandırmak için PMBOK baz alınarak hazırlanmış proje yönetimi teorisi ve MS Project uygulamaları

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Proje Yönetimine Giriş Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Proje Yaşam Döngüsü, Proje Yönetimi Süreçleri Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Proje Yönetim Süreçlerini, Proje gereksinimleri ve İş Kırılım Yapısını açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Zaman çizelgesi geliştirir (CPM), zaman ve kapsam analizini yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 MS Project_Ana Ekran Özelliklerini, Proje Planlamada Temel Özellikleri açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 MS Project_Proje Boyunca Çalışma Günlerini Ayarlar, Para birimi değişikliği yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 MS Project_Aktivite tanımlar, kaynak oluşturur, aktivitelere kaynak ataması yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
8 MS Project_İş Kırılım Yapısı (WBS) Yapısı Oluşturur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
9 MS Project_Aktivite Bazlı Maliyet Hesaplamasını hesaplar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
10 MS Project_Görevler Arası Bağlantıları düzenler, Proje Temelini (Baseline) Ayarlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
11 MS Project_Kaynak Yük Durumunu İnceler, Kaynak Seviyelendirme ve Dengeleme yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
12 MS Project_Projenin Nakit Akışını (Cash Flow) raporlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
13 MS Project_Kazanılmış Değer (Earned Value) Analizi yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje Yönetimine Giriş
2 Proje Döngüsü, Proje Tanımlama Dökümanı Hazırlama
3 Proje Yönetimi Süreçleri
4 Kapsam Yönetimi
5 Zaman Yönetimi - I
6 Zaman Yönetimi - II
7 İnsan Kaynakları Yönetimi
8 Maliyet Yönetimi
9 Proje Yönetiminde Etkili Diğer Konular
10 MS Project'e Giriş
11 MS Project ile Aktivite ve Maliyet Yönetimi
12 MS Project'te Görevlerarası Bağlantılar ve Baseline Ayarlama
13 MS Project ile Kaynak Seviyelendirme
14 Kazanılmış Değer Analizi
Resources
Course Notes <p>ADAMYO ders e-kitabı</p>
Course Resources

Koçel T., İşletme Yöneticiliği, İstanbul Beta A.Ş 2003

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) Sixth Edition, Project Management Institute

Proje Yönetimi Kılavuzu, İstanbul Sanayi Odası Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu (ISO-KATEK) Yayınları, ISO Yayın No: 2011/22

Tekir G., Proje Yönetimi, Çağlayan Kitabevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5