Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya ve Iletişim Teknolojileri SAU 703 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrenciyi medya ve iletişim alanındaki temel kavramlar, ilkeler ve uygulamalar ile tanıştırmaktır.
Course Content Bu ders medya ve iletişim alanındaki temel kavramlara, ilkelere ve uygulamalara giriş niteliğindedir. İletişim, kitle iletişimi, medya ve kültür gibi kavramların tanımları tartışıldıktan sonra kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo, video oyunları, internet gibi mecralar ve bu mecraları destekleyen halkla ilişkiler ve reklamcılık alanları incelenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medya ve iletişim alanındaki temel kavramları tartışabilecekler Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Kültürün iletişim çalışmalarında oynadığı rolün önemini kavrayacaklar Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Mecraların oluşumu ve gelişimi hakkında tarihsel bir bilgiye sahip olacaklar Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Her bir mecranın sosyo-kültürel etkilerini kavrayacaklar ve tartışabilecekler Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Medya metnine eleştirel yaklaşabilecek ve metni değerlendirebilecekler
6 Medya okur-yazarlığı becerisini geliştirebilecekler
7 Her bir mecranın izleyici/okuyucu ile ilişkisini analiz edebilecekler
8 Her bir mecradaki reklamlar ile izleyici/okuyucu arasındaki ilişkiyi analiz edebilecekler
9 Mecralar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri reklamcılar ve izleyiciler/okuyucular ilişkisine göre inceleyebilecekler
10 Farklı şekillerde gelişen yakınsallıkları kavrayacaklar
11 Holdingleşmeyi ulusal ve uluslarüstü düzeylerde sorgulayabileceklerdir
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derse giriş
2 Kitlesel İletişime Giriş Baran, pp. 4-18
3 Kitlesel İletişime Giriş II Baran, pp. 18-29, 34-42, 47-51
4 Medya Türleri: Kitap Baran, pp. 55-76
5 Medya Türleri: Gazete Baran, pp. 85-101
6 Medya Türleri: Dergi Baran, pp. 115-127
7 Medya Türleri: Film Baran, pp. 139-160
8 Medya Türleri: Radyo ve Televizyon Baran, pp. 171-179, 194-197, 203-219
9 Medya Türleri: Video oyunları Baran, pp. 237-243
10 Medya Türleri: Internet Baran, pp. 250-253, 261-280
11 Endüstrinin desteklenmesi: Halkla İlişkiler Baran, pp. 297-314
12 Endüstrinin desteklenmesi: Reklamlar Baran, pp. 323-346
13 Tartışma konuları
14 Final sınavı için tekrar
Resources
Course Notes Baran, Stanley J. (2012) Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture (Seventh Edition). New York: McGraw-Hill
Course Resources
Week Documents Description size
0 Yeni Medya.ppt-Son (3) 20.6 MB
0 medyaya eleştirel açıdan bakmak (4) 0.04 MB
0 medya çocuk 13.18 MB
0 SİBER ZORBALIK 0.2 MB
0 dijital oyun 2.1 MB
0 Sosyal Medya ve Haber 9.9 MB
0 Multimedya Projesi 5.63 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 3 3
Final 1 25 25
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5