Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endüstriyel Pazarlama SAU 554 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NİLGÜN SARIKAYA
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Görv.Merve Türkmen
Course Category
Course Objective Günümüzde tüm insan ihtiyaçlarının hemen hemen hepsinin bir endüstriyel üretim sürecinden geçtiği gözlenmektedir. Dolayısıyla, her nihai ürünün oluşumunda bir endüstriyel pazarlama faaliyetinden bahsetmek mümkündür. Pazarlama literatüründe yer alan temel ilkeler ağırlıklı olarak, tüketici ürünleri pazarlama faaliyetleri de dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ancak, endüstriyel pazarlama bağlamında aktörlerin özelliklerinde ve davranışlarında değişim gözlenmektedir. Bu derste endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama faaliyetleri ele alınmakta, verilen örnek olaylarda da öğrencilerin konuları pekiştirmesi ve tartışma fırsatı yaratmak amaçlanmaktadır. Örnek olayların sonlarında sorulan soruların amacı ise, öğrencilere tartışma konusunda yönlendirici olması için verilmiştir.
Course Content Bu dersin içeriği, endüstriyel pazarlama kavramının tanımı ile endüstriyel pazarlama sürecinin elemanları olan karma elemanlarının ele alınması, ve konuların bunlara ilişkin örnek olaylarla pekiştirilmesi ve tartışma fırsatı yaratılmasıdır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örgütsel tüketici ile nihai tüketici kavramlarını ayırt eder
2 Örgütsel pazarlama bileşenlerini analiz eder ve değerlendirir
3 Örgütsel pazarlar için pazar bölümlendirme yapar ve hedef Pazar seçimini formüle eder
4 Örgütsel pazarlarda tutundurma faaliyetlerini inceler ve tutundurma karmasını oluşturur
5 Kişisel satış sürecini açıklar ve örgütsel pazarlar için önerilerde bulunur
6 Çeşitli örnek olaylar yardımıyla örgütsel pazarlara ilişkin değerlendirmeler yapar ve stratejiler önerir
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstriyel Pazarlamaya Giriş SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
2 Tüketici ve Endüstriyel Pazarlar SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
3 Örgütsel Pazarlarda Segmentasyon ve Konumlandırma SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
4 Yeni Ürün Gelişimi ve Yönetimi SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
5 Endüstriyel Pazarlarda Fiyatlandırma SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
6 Endüstriyel Pazarlarda Dağıtım Kanalları SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
7 Kişisel Satış Ve Satış Yönetimi SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
8 Reklamcılık Ve Satış Tutundurma SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
9 Vize haftası SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
10 Endüstriyel Pazar İçin Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejileri SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
11 Endüstriyel Pazarlama Stratejileri ve Performans SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
12 İşletme Pazarları İçin E-Ticaret Stratejileri SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
13 ÖRNEK OLAY 1: Southwestern Ohıosteel Company ,L.P: The Matworks Decision: Firmalararası İlişkiler: Ortaklıklar, ÖRNEK OLAY 2: Beta Pharmaceuticals: Pennsylvania Dağıtım Sistemi,ÖRNEK OLAY 3: Pfizer A.Ş. Hayvan Sağlığı Ürünleri:Pazar Segmantasyonu SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
14 ÖRNEK OLAY 4:Barro Stickney A.Ş.:Pazar Büyüme Stratejileri Ve Konumlandırma, ÖRNEK OLAY 5: Wind Teknoloji: Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma ,ÖRNEK OLAY 6: Augustine Medıcal Şirketi: Baır Hugger Hasta Isıtma Sistemi: Fiyatlandırma. SARIKAYA, N., (2008) Endüstriyel Pazarlama
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, slaytlar ve çeşitli internet adresleri
Course Resources Hutt, Michael D. Ve Speh Thomas W., 2004, Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets , Thomson/ South-Western.
Ford, D.,2002, The Business Marketing Course Managing Course: Managing in Complex Networks, John Wiley& Sons, LTD.
Dwyer, F.Robert and Tanner John. F.,2002, Business Marketing: Connecting Strategy, Relationships, and Learning, McGraw-Hill.
Kotler P., 2000, Marketing Management, Prentice Hall.
Ahmad R., Buutle, F., 2002, ?Customer Retention Management: A Reflection of Theory and Practise?, Marketing İntelligence & Planning, Vol.20, No: 3.
Balta,N.F.,2006, Endüstriyel Pazarlama: Örgütsel Pazarlamanın Tüketim Ürünleri Pazarlanmasından Farklı Yönleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Özdemir, Ş.,2006, Endüstriyel Ürün Pazarlaması: Analitik Bir Yaklaşım, Seçkin Kitabevi, Şubat, Ankara.
Gürdal, S., 1994, Satış Gücü Yönetimi, Yeni Asya Yayınları, İstanbul.
Bloomberg Businessweek Türkiye
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Total Workload 48
Total Workload / 25 (Hours) 1.92
dersAKTSKredisi 5