Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortaçağ Tarih Metodolojisi ORT 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Course Lecturers Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ortaçağ Tarihi Araştırma Metotları ve Kaynaklarının Değerlendirilmesi

Course Content

Ortaçağ Tarihi araştırmalarının coğrafi süreçlere göre değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının Değerinin Ölçülmesi Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
2 Ortaçağ Süreçlerinin Tespiti ve Tayini Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Türk-İslam Medeniyetinin Tesisinde Kültürel ve Coğrafi Farklılıkların Değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Ortaçağ Türk Tarihinin Karakterinin Tespiti Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev,
5 Ortaçağ Tarihinin Doğu ve Batı dünyası için farklılıklarının tayin ve tespiti Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ortaçağ Tarih Metodolojisine Giriş
2 Ortaçağ Tarih Yazımının Başlangıcı
3 Ortaçağ Tarih Yazımının Gelişimi
4 Ortaçağ Araştırmalarında İzlenecek Metodlara Genel Bir Bakış
5 Ortaçağ Araştırmalarında İzlenecek Metodlara Genel Bir Bakış
6 Ortaçağ Tarih Yazarlarının Yöntemlerine Bir Bakış
7 Ortaçağ Tarih Yazarlarının Yöntemlerine Bir Bakış
8 Kronolojik Tarih Yazımı
9 Ara Sınav
10 Olaylara Göre Tarih Yazımı
11 Olaylara Göre Tarih Yazımı
12 Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının İncelenmesi
13 Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının İncelenmesi
14 Ortaçağ Tarihi Kaynaklarının İncelenmesi
Resources
Course Notes <p> L&uuml;tfi Şeyban, Tarih Metodu.</p>
Course Resources

1. R. Stephen Humpreys, İslam Tarih Metodolojisi
2. Şemsettin Günaltay, İslamda Tarih ve Müverrihler
3. Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı

Week Documents Description size
0 Ortacag_trh_metodolojisi Ders planı ve döküman bilgisi 0.07 MB
0 malzeme Araştırma malzemesi 2.49 MB
0 END_KAYNAKLARI kaynaklar 0.13 MB
0 makale_arastirma_yazma_sunum_yontemi_L_SEYBAN makale yöntemi 0.03 MB
0 DersPlan_Ort_tr_met 0.56 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6