Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Oyunlari (Zeybek) SAU 655 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. YİĞİT HAKAN ÜNLÜ
Course Lecturers Öğr.Gör. YİĞİT HAKAN ÜNLÜ,
Course Assistants

Arş. Gör. Gül Kaplan Ekemen

Course Category
Course Objective

İzmir Yöresi Türk Halk Oyunlarını uygulama ve öğretme becerisinin kazandırılması; oyun müziğinin ve oyun müziğinde kullanılan çalgıların tanıtılması, yörede kullanılan giyim kuşam ve süslenmeye dair fikir sahibi olunması.

Course Content

Yörede yaygın olarak oyun oynama geleneğini oluşturan Zeybek oyun türünün kız ve erkek oyunlarından örnekler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Zeybek oyun oynama geleneğini tanımlar. İzmir yöresi Türk Halk Oyunlarında kullanılan kıyafetleri sıralar, oyun müziğinin ritmik ve melodik yapısını yazar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 İzmir yöresinde oynanan erkek ve kadın oyunlarını örnekler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Vücudunu yöre tavrı için hazır hale getirir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sınav , Performans Görevi,
4 Yöre hareketlerini kendi başına örnekler. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
5 Yöre hareketlerini yöre tavrına ve ritmik yapıya uygun yapar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sınav , Performans Görevi,
6 Yörede oynan oyunları, kullanılan giysileri ve müzikal unsurları yörenin özelliklerine göre değerlendirir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş dersin tanıtımı, Bölge oyunları hakkında görsel sunum,teorik bilgiler.
2 Zeybek, Efe, kızan kavramlarının anlatımı.
3 Yöre oyunlarının müzik-ritim ve giyim kuşam özelliklerinin anlatımı.
4 Ötme Bülbül, Karyolamın Demiri Harmandalı
5 Yalabık Hantuman Eyyüceler
6 Sebai Somali, Süslü Jandarma
7 Eski Harmandalı, Koca Ümmet, Kordon Zeybeği
8 Zahide Molla, Hürmüz Hanım Zeybeği
9 Seğmen(Bıçak), Hazeli
10 Soğuk Kuyu Zeybeği, Meyhaneler
11 Arpazlı, Dağlı
12 Kasnak Zeybeği, Fıstık
13 Sahne düzeni uygulaması.
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 4 4
Total Workload 79
Total Workload / 25 (Hours) 3.16
dersAKTSKredisi 5