Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Oyunlari (Zeybek) SAU 655 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Öğr.Gör. YİĞİT HAKAN ÜNLÜ
Course Lecturers Öğr.Gör. YİĞİT HAKAN ÜNLÜ,
Course Assistants

Arş. Gör. Gül Kaplan Ekemen

Course Category
Course Objective

İzmir Yöresi Türk Halk Oyunlarını uygulama ve öğretme becerisinin kazandırılması; oyun müziğinin ve oyun müziğinde kullanılan çalgıların tanıtılması, yörede kullanılan giyim kuşam ve süslenmeye dair fikir sahibi olunması.

Course Content

Yörede yaygın olarak oyun oynama geleneğini oluşturan Zeybek oyun türünün kız ve erkek oyunlarından örnekler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Zeybek oyun oynama geleneğini tanımlar. İzmir yöresi Türk Halk Oyunlarında kullanılan kıyafetleri sıralar, oyun müziğinin ritmik ve melodik yapısını yazar. , , , , ,
2 İzmir yöresinde oynanan erkek ve kadın oyunlarını örnekler , , , , ,
3 Vücudunu yöre tavrı için hazır hale getirir. , , , , ,
4 Yöre hareketlerini kendi başına örnekler. , , , ,
5 Yöre hareketlerini yöre tavrına ve ritmik yapıya uygun yapar. , , , , ,
6 Yörede oynan oyunları, kullanılan giysileri ve müzikal unsurları yörenin özelliklerine göre değerlendirir. , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş dersin tanıtımı, Bölge oyunları hakkında görsel sunum,teorik bilgiler.
2 Zeybek, Efe, kızan kavramlarının anlatımı.
3 Yöre oyunlarının müzik-ritim ve giyim kuşam özelliklerinin anlatımı.
4 Ötme Bülbül, Karyolamın Demiri Harmandalı
5 Yalabık Hantuman Eyyüceler
6 Sebai Somali, Süslü Jandarma
7 Eski Harmandalı, Koca Ümmet, Kordon Zeybeği
8 Zahide Molla, Hürmüz Hanım Zeybeği
9 Seğmen(Bıçak), Hazeli
10 Soğuk Kuyu Zeybeği, Meyhaneler
11 Arpazlı, Dağlı
12 Kasnak Zeybeği, Fıstık
13 Sahne düzeni uygulaması.
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 4 4
Total Workload 79
Total Workload / 25 (Hours) 3.16
dersAKTSKredisi 5