Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nota Bilgisi SAU 653 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. BİRSEL HASÇELİK
Course Lecturers Öğr.Gör. BİRSEL HASÇELİK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Nota bilgisinin verilmesi. Nota bilgisinin hangi amaçla ne şekilde kullanılacağının kavratılması.

Course Content

Somut nesnelerden yola çıkarak nota kavramını verebilme. Konuşma dilini, nota yazım teknikleriyle özdeşleştirebilmek.Sesleri porte üzerinde tanıyıp gerek sesiyle gerekse çalgısıyla usullerine uygun bir şekilde icra edebilmek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Notanın ne olduğunu bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
2 Nota değerlerini okur ve yazar Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
3 Nota değerlerine karşılık gelen sessiz süreleri (sus=es işaretleri )bilir Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sözlü Sınav,
4 Usul ya da ölçü değerlerini öğrenir. Benzetim, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Nota değerleriyle vuruşlarının nasıl yapılacağını kavrar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Sınav , Ödev, Sözlü Sınav,
6 Usûlleriyle ritmik okuma yapar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
7 Ritmik okuma ve yazmanın nasıl yapılacağını bilir. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Nota ve porte ilişkisini kavrar ve sesleri tanır. Grup Çalışması, Benzetim, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
9
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nota nedir?
2 Nota değerleri ve bunlara karşılık gelen sus işaretleri.
3 Nota ve porte ilşkisi.Porte üzerinde seslerin yerlerini tanıma çalışmaları.
4 Nota,porte ve müzik dilinde kullanılan diğer sembollerin öğretimesi
5 Usul ya da ölçü değerlerinin kavratılması.
6 Usullerle ritmik okuma çalışmaları.Sesleri süreleri ve nota değerleriyle okuma alıştırmaları
7 Usullerle ritmik yazma çalışmaları.
8 Vize
9 Konuşma dilindeki kelimelerin nota değerleriyle ifade edilmesi.Sözlü eserlerdeki ritmik okuma denemeleri
10 İstiklâl Marşı'nın vuruşlarıyla okutulması
11 İstiklâl Marşı'nın vuruşlarıyla okutulması
12 İstiklâl Marşı'nın vuruşlarıyla okutulması
13 İstiklâl Marşı'nın vuruşlarıyla okutulması
14 Öğrenilen bilgilerin genel değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
7 RİTMİK OKUMA EGZERSİZLERİ 7. VE 8. HAFTA İÇİN DERS DÖKÜMANI 0 MB
0 9. Hafta 0 MB
0 10. ve 11 haftalar 0 MB
12 12.13.14. HAFTA İSTİKLAL MARŞI YÖNETİMİ 0 MB
11 11. HAFTA 11. HAFTA DERSİ 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5