Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Programlamaya Giriş BSM 103 1 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. CEMİL ÖZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLÜZAR ÇİT, Doç.Dr. CÜNEYT BAYILMIŞ, Arş.Gör. KAYHAN AYAR, Prof.Dr. CEMİL ÖZ, Arş.Gör. NUR BANU OĞUR,
Course Assistants Ars.Gor. Ozgur CIFTI
Course Category
Course Objective Bu dersin amaci, bilgisayar programlamasi konusuna bir giris yapmak, programlama ile ilgili genel kavramlari ortaya koymak, algoritma kavrami, algoritmalarin nasil olusturulacagi ve yapisal programlama konusuna deginmektir.
Course Content Algoritma kavrami. Akis diyagramlari. Programlama ve programlama dili. Yapisal programlama kavrami. Değişkenler, karar yapıları, döngüler. Dizi (vektör) kavrami. Dizilerde (vektörlerde) arama ve siralama algoritmalari. Çok boyutlu diziler (matrisler). İşaretçiler, Yapı, enum. Dosya (file) kullanimi ve dosyalarla ilgili temel kavramlar. Format kavrami ve girdi-çikti formatlama. Altprogram kavrami. Özyineleme kavrami ve özyinelemeli altprogram örnekleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Programlama ile ilgili genel kavramlarin ögrenmek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Algoritma kavrami, algoritmalarin nasil olusturulacagi ve yapisal programlama konularini kavramak, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Yapisal özellikleri ve güçlü olanaklari ile her programcinin mutlaka bilmesi gereken bir dil olan C/C++ programlama dilinin temel özelliklerini algoritma kavrami ile iliskili olarak ögrenmek. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Bir yazılın projesini geliştirme Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Algoritma kavrami.
2 Akis diyagramlari.
3 Programlama ve programlama dili.
4 Yapisal programlama kavrami.
5 Dizi (vektör) kavrami.
6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve siralama algoritmalari.
7 Dizilerde (vektörlerde) arama ve siralama algoritmalari.
8 Çok boyutlu diziler (matrisler).
9 Altprogram kavrami.
10 Özyineleme kavrami.
11 Özyinelemeli altprogram örnekleri.
12 Format kavrami ve girdi-çikti formatlama.
13 Dosya (file) kullanimi ve dosyalarla ilgili temel kavramlar.
14 Güncel algoritma örnekler.
Resources
Course Notes Algoritmalar Sakarya Üniversitesi, Ders Notu
Course Resources 1.Soner Çelikkol, Programlamaya Giris ve Algoritmalar, Academic Book Publishing, 2007, Trabzon.
2.Robert Lafore, Nesneye Yönelimli C++ Programlama Kilavuzu, Alfa Basim Yayim Dagitim, 2006, Istanbul.
3.Vasif V. Nabiyev, Teoriden Uygulamalara Algoritmalar, Seçkin Yayincilik, 2007, Ankara.
4.Fahri Vatansever, ileri Programa Uygulamalari, Seçkin Yayincilik, 2006, Ankara.
5.Sefer Kurnaz, Veri Yapilari ve Algoritma Temelleri, Papatya Yayincilik, 2004, Istanbul.
6.Rifat Çölkesen, Programlama Sanati Algoritmalar C Dili Uygulamasi, Papatya Yayincilik, 2004, Istanbul.
7.Rifat Çölkesen, iste C Programlama Dili, Papatya Yayincilik, 2003, Istanbul.
8.Fahri Vatansever, Algoritma Gelistirme ve Programlamaya Giris, Seçkin Yayincilik, 2002, Ankara.
9.Mustafa Dikici, Emin Öztekin, Nemci Dege, Pascal Yapisal Programlama, Nesnelerle Programlama ve Turbo Vision, Beta Basim Yayim Dagitim 1998, Istanbul.
10.Mürsit Eskicioglu, Pascal ile Yapisal Programlama, Evrim Basim Yayim Dagitim, 1988, Istanbul.
11.Taner Derbentli Programlama ve Fortran 77, Seç Kitap Dagitim, 1988, Istanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
4. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 4 4 16
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6