Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Kültüründe Inanç ve Inanişlar TDE 259 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk kültüründe eski dinlerin ve inanışların etkisiyle hala yaşamaya devam eden inanç ve inanışların etkilerini, bu etkilerin günümüz inanç dünyasında kendisine nasıl yer edindiğini ve bu izlere bağlı olarak geliştirilmiş olunan yaşam şekillerini, bu yaşam şekillerinin edebiyata, sanata, günlük yaşama ve bilime etkilerini öğretmek.

Course Content

İnanç İnanış kavramları.İslamiyet öncesi inanç sistemleri.Totemcilik,Canlıcılık, Ruhculuk,
Şamanizim,Budizim,Zerdüştilik,Manihaizim,Türkler ve Semavi Dinler,İslamiyet Öncesi İnanç Sistemlerine Bağlı Kültler,Put-Fetiş, Kült, Atalar Kültü,Gök Tanrı Kültü, Tabiat Kültü, Ölüm ve Ölüler Kültü,Sihir ve Büyü, Falcılık ve Kehanet,Şekil- Don değiştirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnanç ve inanış kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 İslamiyet öncesi inanç sistemlerini sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 İslamiyet Öncesi inanç sistemlerinde kültleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 İslamiyet öncesi inanç sistemlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Türkler ve Semavi Dinleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 İslamiyet Öncesi inanç sistemlerinde kültleri sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnanç İnanış kavramları. Sözlüklerden kavramlar araştırılacak
2 İslamiyet öncesi inanç sistemleri. ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
3 Totemcilik ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
4 Canlıcılık, Ruhculuk ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
5 Şamanizim ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
6 Budizim ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
7 Zerdüştilik ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
8 Maniheizim ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
9 Türkler ve Semavi Dinler Yaşayan Dünya Dinleri,isimli kitaptan veARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
10 İslamiyet Öncesi İnanç Sistemlerine Bağlı Kültler Yaşayan Dünya Dinleri,isimli kitaptan veARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
11 Put-Fetiş, Kült, Atalar Kültü, Gök Tanrı Kültü, Tabiat Kültü, Ölüm ve Ölüler Kültü ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
12 Sihir ve Büyü, Falcılık ve Kehanet Şekil- Don değiştirme ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
13 Tabiat olaylarıyla, canlı cansız varlıklarla, hayvanlarla ilgili inanışlar ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
14 Nazar, ziyaret yerleri, adak, uğur, bereket ile ilgili inanışlar ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi kitabından ilgili ünitenin okuması yapılacak
Resources
Course Notes <p>&Ouml;RNEK, Sedat Veyis, T&uuml;rk Halk Bilimi, K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı Yay. Ankara, 2000.<br /> BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda T&uuml;rk Folkloru, Ger&ccedil;ek Yayınevi<br /> ALANGU, Tahir; T&uuml;rkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay. İstanbul, 1983.<br /> BORATAV, (Prof. Dr.) Pertev Naili; Folklor ve Edebiyat 1-2, Adam Yay., İstanbul, 1982<br /> TAN Nail; Folklor, Halk K&uuml;lt&uuml;r&uuml; Yayınları, İstanbul, 1976.<br /> Erman Artun T&uuml;rk Halk Bilimi,</p>
Course Resources

GÖKALP , Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Toker Yay. 216, Doğudan Batından Seçmeler Dizisi 17, Serbest Matbaası, İstanbul, 1989.
ERKAN, Hüsnü, (Canan Erkan ile) , Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar, Kültür Bakanlığı Yay:2142, HAGE:273., Ankara 1998.x
AND, Metin; Oyun ve Bügü, İş Bank. Kültür Yay.:144, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.
M.Ö.OĞUZ Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi
ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi, Kitabevi yay.,İstanbul, 2007

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Proje / Tasarım 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5