Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Edebiyat TDE 476 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÜRKMEZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÜRKMEZ,
Course Assistants

 Arş. Gör. Neşe Demirdeler, Arş. Gör. M.Musrafa Örücü

Course Category
Course Objective

Farklı milletlerin edebî eserlerini inceleyerek Türk Edebiyatı ile paralellik, benzerlik ve farklılıklarının tespit edilmesi.

Course Content

Farklı kültürlerin edebiyatlarıyla Türk edebiyatının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünya edebiyatlarının ortak kaynaklarını ve birbirlerini nasıl etkilediklerini sentezleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kültürler arası etkileşimi analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Aynı kaynak karşısında farklı kültürlerin aldıkları tavrı değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kültür ve edebiyat arasındaki ilişkiyi bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Farklı milletlerin edebiyatlarındaki paralellik, benzerlik ve farklılıkları tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Çeviri faaliyetlerinin toplumsal değişme ve gelişmedeki rolünü bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Aldığı teorik bilgilerle farklı kültürlerin edebî eserlerini karşılaştırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karşılaştırmalı edebiyatın tanımı ve tarihçesi, karşılaştırmalı edebiyatta kullanılan metotlar. Karşılaştırmalı edebiyatın tanımı, tarihçesi ve metoduna dair yazılı ve elektronik kaynaklar vasıtasıyla genel bilgi sahibi olmak.
2 Seyahatnamelerin farklı kültür ve edebiyatları birleştirmedeki rolü . Yabancı seyahatnamelerde Türk imgesi Türk edebiyatını etkileyen ya da Türk edebiyatını konu alan yabancı seyahatnameler ve etkisi üzerine genel bilgi sahibi olmak.
3 Dünya kültür ve edebiyatlarına temel kaynak oluşturan arketipsel unsurlar. Arketip hakkında bilgi edinilecek.
4 Masallardaki ortak motiflerin karşılaştırılması; destanlardaki ortak motiflerin karşılaştırılması.Alkestis-Deli Dumrul karşılaştırması. Tepegöz-Cyklop karşılaştırması. Alkestis, Deli Dumrul , Tepegöz,Cyklop adlı eserlerin okunması.
5 Robenson Crusoe ve Hay Bin Yakzan adlı eserlerin karşılaştırılması. Robenson Crusoe ve Hay Bin Yakzan´ın okunması.
6 Faust ve Siyah Pelerinli Adam adlı eserlerin karşılaştırılması. Faust ve Siyah Pelerinli Adam´ın okunması.
7 Madam Bovary, Anna Karanina ve Aşk-ı Memnu adlı romanların karşılaştırılması. Madam Bovary, Anna Karanina ve Aşk-ı Memnu´nun okunması.
8 Çeviri faaliyetleri ve çevirinin Karşılaştırmalı Edebiyattaki rolü.Tanzimat sonrası Türk Edebiyatında çeviri faaliyetleri ve etkisi. Çeviri ve karşılaştırmalı edebiyat ilişkisini irdeleyen yazılar okumak. Tanzimat sonrası çeviri örneklerini görmek.
9 ARA SINAV
10 Türk edebiyatında Shakespeare etkisi, Victor Hugo’nun Türk edebiyatına etkisi. Alphonse de Lamartine çevirileri ve edebiyatımıza etkisine dair genel bilgi sahibi olmak. Alfred de Musset çevirileri ve edebiyatımıza etkisine dair genel bilgi sahibi olmak.
11 Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatında Alphonse de Lamartine Çevirileri ve Etkisi; Lamartine´in "Göl" şiiri ile Abdülhak Hamid´in "Zamane-i Ab" adlı şiirlerinin karşılatırılması. Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatında Alfred de Musset Çevirileri ve Etkisi. Alphonse de Lamartine çevirileri ve edebiyatımıza etkisine dair genel bilgi sahibi olmak. Alfred de Musset çevirileri ve edebiyatımıza etkisine dair genel bilgi sahibi olmak.
12 Oscar Wilde´ın "Bülbül ile Gül" adlı hikayesi ve bu hikayenin diğer gül ile bülbül hikayeleriyle karşılaştırılması. Oscar Wilde´ın "Bülbül ile Gül" adlı hikayesi okunmalı.
13 İki Yeni Gelinin Hatıraları (Balzac) ve Levâyih-i Hayât (Fatma Aliye Hanım) adlı romanların karşılaştırılması İki Yeni Gelinin Hatıraları ve Levâyih-i Hayât adlı eserler okunacak.
14 Edebiyatta imge. Türk edebiyatında Yunanlılar; Yunan edebiyatında Türkler. Edebiyatta İmge kavramını araştırmak..
Resources
Course Notes
Course Resources

1.AYTAÇ, Gürsel, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, (1. baskı),İstanbul, 2003, 240 s.
2.ROUSSEAU, A. M.-PİCHOİS, Cl, Karşılaştırmalı Edebiyat, (Çev. : Mehmet YAZGAN), MEB Yayınları, (1. baskı), İstanbul, 1994, 224 s.
3.ENGİNÜN, İnci, Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, (1. baskı), İstanbul, 1992, 295 s.
4.KEFELİ, Emel, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000, 224 s.
5.AYDIN, Kâmil, Karşılaştırmalı Edebiyat Günümüz Postmodern Bağlamında Algılanışı, Birey Yayıncılık, (2. baskı), İstanbul, 2008, 192 s.
6.PARS, Melâhat, Makedon ve Sırp Romanlarında Türkler ve Türk İzleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004, 252 s.
7.AYTAÇ, Gürsel, Edebiyat ve Kültür, Hece Yayınları, Ankara, Mayıs 2005, 160 s.
8.BAYTEKİN, Binnaz, Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2006, 305 s.
9.KERMAN, Zeynep, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, 522 s.
10.BEHRAMOĞLU, Ataol, Rus Edebiyatının Öğrettiği, Evrensel Yay. (inceleme),Mart 2008, 208 s.
11.TÜRKMEN, Fikret, Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi Türkoloji Araştırmaları, 2(Bahar 2007), s. 680-689.
12.KAYNAK, İsmail, Aleksandr Sergeviç Puşkin de Türk-İslâm Kültürünün İzleri,Ankara, 1976, s. 90.
13.ZOBU, Suzan, İgor Yürüyüşü Destanı nda Oğuzlarla İlgili Etnonimler, S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2008), s. 403-410.
14.SİNA, Ayşen, Alkestis ve Deli Dumrul, http://dergiler.ankara.edu.tr
15.AYAYDIN, Günil Özlem, Masalla Ölüme Meydan Okuyan İnsan: Alkestis, Dumrul,İnana ve Savitri Anlatılarının Karşılaştırılmalı İncelemesi, http://turkoloji.cu.edu.tr
16.TAVAT, Yusuf, Türkiyede Bir Yolculuk ve Marcel Proust, A.Ü.D.T.C.F. Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1969, s. 95-97.
17.KERMAN, L., Lamartine ve Türkiye, A.Ü.D.T.C.F. Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1968, s. 79-102.
18.KERMAN, Lâmia, Lamartinein Osmanlı İmparatorluğunu Ziyareti Hakkında Düşündükleri, A.Ü.D.T.C.F. Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt: II, Sayı: 3, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1976, s. 1-19.
19.SANCAR, Nejdet, Türk Edebiyatında Moskof, Türk Kültürü, IV/46(Ağustos 1966), s. 67-70/ 899-902.
20.TEPEBAŞLI, Fatih, Bir Karşılaştırma Denemesi: Genç Wertherin Acıları ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türk Dili, 546(Aralık 1998), s. 533-544.
21.DOĞAN, Şerife, Karşılaştırmalı Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Çevirinin Yeri, Türk Dili, 533(Mayıs 1996), s. 1205-1213.
22.MENTEŞE, Oya BATUM, Karşılaştırmalı Edebiyat Kavramı ve Tarihçesi, Türk Dili, 533(Mayıs 1996), s. 1192-1203.
23.ÜLKEN, Hilmi Ziya, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, Ülken Yayınları, İstanbul, 1997, 378 s.
24.KOLCU, Ali İhsan, Alfred de Musset Tercümeleri ve Tesiri, Gündoğan, (1. Baskı), Ankara, 1999.
25.KOLCU, Ali ihsan, Alphonse de Lamartine Tercümeleri ve Tesiri, Gündoğan, (1.Baskı), Ankara, 1999.
26.KAYA, Muharrem, Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri,http://www.muharremkayamsgsu.tr
27.KULA, Onur Bilge, Batı Edebiyatında Oryantalizm I, II, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011.
28.KEFELİ, Emel, Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5